Demokratisera digitaliseringen!

Med vår hybridkompetens fungerar vi som brobyggare mellan teknik och verksamhet.

Vi är övertygade om att teknik spelar en viktig roll i den omställning som måste ske för att kommande generationer ska kunna leva på vår planet. Intelliger vill bidra till den positiva omställningen så mycket det bara går.

Intelliger finns för att föra olika branscher samman och skapa ömsesidig förståelse. Namnet Intelliger kommer från latins intelligere som betyder att förstå. Främst inriktar vi oss på att få IT-branschen och industrin att förstå varandra.